Aktualności

Logo

2017.07.31

Kliniki Terapii Allenort

Allenort realizację projektu neuropsychiatrycznego - jego inicjacyjnym etapem jest zakup przez uznanej warszawskiej przychodni Psychomedica. Psychomedica jest jedną z najstarszych prywatnych poradni o profilu psychiatryczno-psychoterapeutycznym w Warszawie, ośrodkiem z 15-letnią tradycją. Ośrodek zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych oraz wszelkich problemów natury emocjonalnej. Od początku działa przy nim także Poradnia Leczenia Bezsenności oraz Poradnia Uzależnień.

W ośrodku zatrudnieni są wysokiej klasy specjaliści psychiatrzy i psychoterapeuci wywodzący się z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. Dyrektorem medycznym placówki jest dr n. med. Dariusz Wasilewski. Poradnia zlokalizowana jest na Mokotowie przy ul. Nabielaka 6/2.

linkPsychomedica
Logo
Skan gazety

2017.06.29

„Allenort łapie się za głowę” - Puls Biznesu

29 czerwca 2017 r. na łamach Pulsu Biznesu ukazał się wywiad z Prezesem Allenort Capital Fund Panem Grzegorzem Goryszewskim, w którym przedstawił założenia inwestycyjne najnowszego Funduszu Allenort w zakresie nowoczesnego i kompleksowego leczenia chorób psychicznych. Fundusz Allenort zainwestował w przejęcie uznanej warszawskiej przychodni Psychomedica i kończy budowę szpitala psychiatrycznego w Warszawie. W niedalekiej przyszłości powstaną podobne ośrodki w innych miastach w Polsce, planowane jest także utworzenie interdyscyplinarnego centrum naukowo-badawczego, skupiającego przede wszystkim przedstawicieli medycyny i nauki w zakresie psychiatrii, neuropsychiatrii, i neurochirurgii.

linkArtykuł
Skan gazety
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

2016.09.24

Uroczyste Otwarcie Medycznego Domu Ostoya w Starych Babicach

24 września miało miejsce Uroczyste Otwarcie Medycznego Domu Ostoya w Starych Babicach – pierwszego z planowanej przez Fundusz Allenort sieci Medycznych Domów Opieki. W uroczystości wzięli udział Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Pan Marcin Zając, Reprezentanci Zarządu Funduszu Allenort, Prezesi Marek Szufladowicz i Grzegorz Piotrowski, Zespół Redakcyjny Gazety Babickiej oraz Wszyscy zainteresowani odwiedzeniem ośrodka i zapoznaniem się z jego ofertą.

Gości powitali w imieniu Kierownictwa i Zespółu Medycznego Domu Ostoya Prezes Ostoya Operating Sp. z o. o. Łukasz Goryszewski i Dyrektor Medycznego Domu Ostoya w Starych Babicach – Pani Mirosława Blank. Po uroczystym powitaniu, odbyło się zwiedzanie obiektu. Goście mogli poznać pracujący w Domu Zespół, przebywających tam Pensjonariuszy, zobaczyć ogród i wnętrza Domu, oraz zapoznać się z panującymi w ośrodku standardami i filozofią opieki.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Skan gazety

2016.08.22

Wywiad z Grzegorzem Goryszewskim, Prezesem Allenort Capital Fund: „Goryszewski nie stracił serca do medycyny” -
Puls Biznesu

22 sierpnia 2016 r. na łamach Pulsu Biznesu ukazał się wywiad z Prezesem Allenort Capital Fund Panem Grzegorzem Goryszewskim, w którym przedstawił on najbliższe plany inwestycyjne Funduszu Allenort w branży medycznej. Pierwszym z zaplanowanych przez Fundusz projektów jest sieć centrów leczenia geriatrycznego, opieki senioralnej i rehabilitacji poszpitalnej, której pilotażowy ośrodek – Medyczny Dom Opieki Ostoya w podwarszawskich Babicach – został niedawno otwarty. Program rehabilitacyjno-leczniczy ośrodka to innowacyjna formuła przedłużenia leczenia szpitalnego – z profesjonalną opieką lekarską i pielęgniarsko opiekuńczą w standardzie rygorów medycznych.

Kolejny z projektów, to budowa ogólnopolskiej sieci prywatnych ośrodków leczenia neuropsychiatrycznego, zarówno szpitalnego (w stanach ostrych i w ramach pobytów średnio i długookresowych) jak i ambulatoryjnego. Szacuje się, że obecnie w Polsce leczy się psychiatrycznie około 1,6 mln osób, podczas gdy liczba osób chorych i potrzebujących pomocy neuropsychiatrycznej jest o wiele większa, skala zapotrzebowania na usługi leczenia neuropsychiatrycznego jest więc ogromna. Allenort Capital Fund ma zamiar zapełnić tę niszę rynkową i jednocześnie korzystając ze swoich szerokich doświadczeń w realizacji i zarządzaniu przedsięwzięciami z zakresu medycyny, zapewnić pacjentom możliwość dostępu do najnowszej infrastruktury i najwyższej jakości świadczeń.

linkArtykuł
Skan gazety
Zdjęcie

2016.07.08

Start zapisów do pierwszego z Medycznych Domów Ostoya Allenort w Starych Babicach koło Warszawy

Ruszyły zapisy do pierwszego z Medycznych Domów Opieki Ostoya zlokalizowanego w Starych Babicach koło Warszawy, utworzonego przez Fundusz Inwestycyjny Allenort. Domy te są zorganizowane w zupełnie nowej formule – z profesjonalną opieką lekarską i pielęgniarsko-opiekuńczą w standardzie rygorów medycznych. Otwarcie Domu Ostoya: 01.08.2016 r. Zwiedzanie od 15.07.2016 r. odwiedzający będą mogli nie tylko obejrzeć wnętrze budynku i teren na którym się znajduje, ale także poznać nasz personel. Zapisów można dokonywać przez telefon i za pośrednictwem e-mail:

phone602 176 612 emailkontakt@ostoyahomes.pl
Zdjęcie
Logo

2016.04.01

Rozpoczęcie realizacji projektu Ostoya Homes

Allenort Capital Fund rozpoczął realizację projektu Ostoya Homes, którego celem jest zorganizowanie pierwszego w Polsce systemu leczenia geriatrycznego i opieki senioralnej, realizowanej w ramach opieki domowej (assisted living) i tele-medycznej a także za pośrednictwem sieci nowoczesnych i luksusowo wyposażonych ośrodków. Nasi pacjenci będą mieli możliwość wyboru a następnie zmiany miejsca pobytu w najpiękniejszych miejscach w Polsce (w ramach utworzonej sieci placówek).

W przyszłości planowane jest rozszerzenie tej oferty o atrakcyjne lokalizacje na południu Europy. W ramach programu Ostoya Homes wprowadzimy model kompleksowej opieki nad ludźmi starszymi obejmujący również opiekę medyczną, psychologiczną, psychiatryczną, usprawnienie ruchowe i zabezpieczenie ich potrzeb społeczno-kulturalnych. Seniorzy zostaną otoczeni w pełni profesjonalną opieką w komfortowych i dobrze wyposażonych ośrodkach.

Nasi pacjenci będą korzystać z dedykowanej dla nich opieki lekarskiej, w tym specjalistycznej opieki geriatrycznej, będą również mieli dostęp do najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego i najlepszych rehabilitantów, którzy dla każdego z pensjonariuszy przygotują indywidualny program rehabilitacji. Oprócz tego będą znajdować się pod stałą opieką specjalistów psychologów i psychiatrów, którzy dzięki zastosowaniu technologii takich jak zaawansowana diagnostyka obrazowa, będą mogli zaprojektować spersonalizowany plan rehabilitacji neuropsychologicznej i psychiatrycznej.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w postaci specjalnie tworzonego dla celów projektu programu informatyczno-telemedycznego Patron, pozwoli na stały monitoring najważniejszych parametrów życiowych pacjentów i analizowanie uzyskanych w ten sposób danych przez lekarzy specjalistów. Dzięki temu możliwe stanie się udzielenie pomocy lekarskiej z odpowiednim wyprzedzeniem a co za tym idzie zapobieganie rozwojowi wielu chorób i problemów zdrowotnych. Projekt zakłada również rozwijanie zainteresowań kulturalno-społecznych w ramach organizowanych specjalnie dla naszych podopiecznych warsztatów, kół zainteresowań, wykładów, wycieczek i wydarzeń artystycznych. Dzięki systemowi Patron i ośrodkom opieki Ostoya Homes seniorzy zyskają bezpieczeństwo i radość życia, a ich rodzina pewność, że ich bliscy są pod dobrą opieką.

Logo
Wizualizacja

2016.01.01

Utworzenie spółki Inter Iberica Investments
Sp. z o. o.

Działalność Inter Iberica Investments Sp. z o. o. koncentruje się na budowie i obrocie nieruchomościami z przeznaczeniem wypoczynkowym-wakacyjnym zlokalizowanymi w najatrakcyjniejszych regionach Europy południowej.

Wizualizacja
Logo

2015.09.01

Grupa Allenort otrzymała jako jedna z 28 polskich firm prestiżowy tytuł National Champion, przyznawany przez European Business Awards.

Grupa Allenort konkurując z najlepszych firmami w Polsce, wygrała wyróżnienie do reprezentowania swojego kraj w kolejnym etapie konkursu European Business Awards – konkursie RSM Przedsiębiorca Roku.

linkLista National Champions
Logo
Zdjęcie

2015.06.20

Decyzją Rady Programowej Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki liderem polskiej gospodarki w zakresie zarządzania zostali dr n. med. Grzegorz Goryszewski oraz dr n. med. Marek Szufladowicz otrzymując nagrodę w imieniu Grupy Allenort.

Wyróżnienie Lider Polskiej Gospodarki jest przyznawane przez Zarząd Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług podmiotom i osobom, których aktywność i osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Nagrody przyznawane są w ramach Ogólnopolskiego programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”, którego celem jest wyróżnianie tych podmiotów gospodarczych, które łączą wysoką efektowność biznesową i profesjonalizm z poszanowaniem standardów etycznych. Podczas uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce 20 czerwca 2015 r. w warszawskim hotelu Gromada, wyróżnienie w imieniu Grupy Allenort, odebrał Łukasz Goryszewski – Dyrektor Operacyjny Allenort Capital Fund.

Zdjęcie
Zdjęcie

2015.06.17

Wizyta ATAI Corporation spólki tradingowej Holdingu Allenort z misją gospodarczą na Kubie. Wizyta organizowana była przez Krajową Izbę Gospodarczą

W dniach od 17 do 21 czerwca 2015 r. spółka ATAI Corporation uczestniczyła w misji gospodarczej polskich przedsiębiorców na Kubie, organizowanej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Ambasadą RP w Hawanie. Udział miał na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej i wymiany handlowej z potencjalnymi partnerami po stronie kubańskiej.

Od lewej strony: Grzegorz Goryszewski – Założyciel i Prezes Grupy Allenort, Anna Pieńkosz – Ambasadorka RP w Republice Kuby, Marek Szufladowicz – Partner w Allenort Capital Fund, Wiceprezes spółek Grupy Allenort, Marcin Kopański – Dyrektor Handlowy Allenort Trading and Investment Corporation.

Zdjęcie

2015.05.01

Powołanie funduszu inwestycyjnego
Allenort Capital Fund przez założycieli Grupy Allenort

W maju 2015 r. założyciel i prezes grupy Allenort Grzegorz Goryszewski oraz wiceprezes spółek Grupy Allenort – Marek Szufladowicz powołali fundusz inwestycyjny Allenort Capital Fund mający na celu prowadzenie działalności inwestycyjnej skoncentrowanej na zaawansowanych technologiach służących medycynie, rozwojowi infrastruktury, handlu międzynarodowego oraz wsparciu dla firm prowadzących działalność usługową i finansową.

2015.02.01

Sprzedaż spółki Allenort Kardiologia do
ABC Medicover Holdings BV

W wyniku transakcji Medicover przejął Oddział Kardiochirurgii Allenort, który od 2012 r. funkcjonuje w Szpitalu Medicover oraz Centrum Kardiologii Allenort w Warszawie.

2014.12.01

Sprzedaż spółki Kliniki Kardiologii Allenort do
Scanmed Multimedis SA

Scanmed Multimedis we wtorek 23 grudnia 2014 r. nabył 100 proc. udziałów w Klinikach Kardiologii Allenort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o. to sieć 6 jednostek zlokalizowanych w Iławie, Ełku, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinku oraz Kutnie. Kliniki zapewniają kompleksowe leczenie kardiologiczne, w tym zabiegi kardiologii interwencyjnej.

2014.11.01

Uruchomienie Centrum Kardiologii Allenort w
Piotrkowie Trybunalskim (KKA)

W listopadzie 2014 r. otworzono najmłodszy ośrodek kardiologiczny Allenort w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. Ta inwestycja uzupełnia brakującą lukę w systemie zabezpieczenia województwa łódzkiego w zakresie kardiologii interwencyjnej.

2013.12.01

Połączenie spółek KKA i AK; spółka przejmująca
Kliniki Kardiologii Allenort

W grudniu 2013 r. doszło do połączenia dwóch spółek Kliniki Kardiologii Allenort i Allenort Kardiologia, gdzie spółką przejmującą była spółka Kliniki Kardiologii Allenort.

2013.05.01

Sprzedaż spółki Kliniki Radioneurochirurgii Allenort
(Gamma Knife w Warszawie)

W maju 2013 r. spółka Kliniki Radioneurochirurgii Allenort została sprzedana prywatnemu inwestorowi. W roku 2012 spółka zdobyła II nagrodę organizacji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ) w kategorii „Innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia” za realizację projektu Centrum Gamma Knife Allenort w Warszawie.

2013.01.01

Oddział Kardiochirurgii Allenort w Warszawie,
pierwsze operacje (AK)

W 2013 r. Oddział Kardiochirurgii Allenort w Warszawie zainaugurował swoją działalnośćpoprzez przeprowadzenie pierwszych operacji.

2012.06.01

Szpital Praski rezygnuje z kontraktu z NFZ w
dziedzinie kardiochirurgii

W czerwcu 2012 r. Warszawski Szpital Praski zrezygnował z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie usług medycznych w zakresie kardiochirurgii.

2011.05.01

Rozbudowa Centrum Kardiologii Allenort w Ełku (KKA);
nowe skrzydło szpitala

Nowy oddział Centrum Kardiologicznego Allenort oficjalnie otwarto w maju 2011 r. Placówka działała już jednak od 2007 roku w Szpitalu Miejskim Pro-Medica, alejej oddziały nie były dotąd zlokalizowane w jednym miejscu. Od maja Centrum Kardiologiczne mieści się w nowo wyremontowanym skrzydle. Rocznie oddział kardiologiczny przyjmuje ponad 1750 pacjentów z różnego rodzaju problemami kardiologicznymi.

2011.03.01

Początek współpracy ze Szpitalem Praskim w
Warszawie – kardiochirurgia (AK)

W latach 2011/2012 spółka prowadziła dla Szpitala Praskiego w Warszawie oddział kardiochirurgii. Po rezygnacji Szpitala Praskiego z tej działalności spółka przeniosła kardiochirurgię do Szpitala Medicover w Warszawie.

2011.02.01

Centrum Kardiologii Allenort w Iławie (KKA)

W szpitalu powiatowym w Iławie w lutym 2011 r. uroczyście otwarto Centrum Kardiologii Allenort. Po Olsztynie, Elblągu i Ełku jest to czwarte takie centrum na Warmii i Mazurach. Ośrodek specjalizuje się w wykonywaniu wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej, w tym koronarografii, angioplastyk tętnic wieńcowych czy implantacji stymulatorów.

2010.12.01

Połączenie spółek Sydan i Kliniki Allenort;
spółka przejmująca Kliniki Allenort

W grudniu 2010 r. nastąpiło połączenie dwóch spółek Sydan i Kliniki Allenort, w którym spółką przejmującą była spółka Kliniki Allenort.

2010.11.01

Otwarcie Centrum Gamma Knife w Warszawie (KRA)

Centrum Neuroradiochirurgii Gamma Knife rozpoczęło działalność 17 listopada 2010 roku. W uroczystości otwarcia wzięłaudział Pani Prezydentowa Anna Komorowska oraz Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik. Projekt był realizowany w latach 2009/2010 i polegał na wprowadzeniu do praktyki medycznej metody stereotaktycznej radioneurochirurgii przy użyciu Gamma KnifePerfection™ oraz zapewnieniu specjalistycznego szkolenia dla polskich lekarzy i techników w ośrodkach zagranicznych.

W roku 2012 spółka zdobyła II nagrodę organizacji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ) w kategorii „Innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia” za realizację projektu Centrum Gamma KnifeAllenort w Warszawie. Do chwili obecnej w ośrodku leczonych było ponad 2700 pacjentów z ciężkimi chorobami mózgu.

2010.03.01

Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie (KKA)

W marcu 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie oddziału kardiologii interwencyjnej w Kutnie.Głównym celem działalności jest zabezpieczenie potrzeb w zakresie opieki nad pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi. Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie leczyło (do 2014 r.) ponad 500 pacjentów ze świeżym zawałem serca.

W maju 2015 r. otwarta została nowa Poradnia Kardiologiczna Allenort, która zapewnia opiekę najlepszych specjalistów z zakresu kardiologii i wysokiej jakości sprzęt, obejmując opieką terytorialną ponad 250 000 mieszkańców województw: łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

2009.12.01

Centrum Kardiologii Allenort w
Tomaszowie Mazowieckim (KA)

W grudniu 2009 roku otwarte zostało Centrum Kardiologii Allenort w Tomaszowie Mazowieckim. Centrum zabezpieczaopieką medyczną populację około 350 tys.mieszkańców. W ośrodku wykonywane są zabiegi kardiologiczne: leczenie ostrych zespołów wieńcowych oraz zabiegi kardiologiczne z zakresu hemodynamiki. Dostęp do całodobowej możliwości konsultacji zapisów EKG wykonywanych w karetkach Pogotowia Ratunkowego w okolicznych powiatach, znacząco skraca czas transportu chorego z zawałem serca z miejsca zachorowania, bezpośrednio do ośrodka leczenia inwazyjnego.

2009.04.01

Centrum Kardiologii Allenort w
Szczecinku (Sydan)

W 2004 roku otwarte zostało Centrum Kardiologii Allenort w Szczecinku. Centrum zapewnia usługi medyczne w zakresie kardiologii interwencyjnej dla populacji ok. 350 000 mieszkańców województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Ponad 1200 pacjentów każdego roku poddawanych jest zabiegom kardiologii interwencyjnej nagłej – szczególnie leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, a także zabiegom kardiologicznym z zakresu hemodynamiki.

2008.04.01

Akwizycja spółki Sydan z ośrodkami:
działającym w Płocku i projektem w Szczecinku

W 2008 roku Allenort nabył spółkę Sydan. W chwili nabycia Sydan miał umowę na podwykonawstwo kontraktu kardiologicznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Płocku i wygrany przetarg na utworzenie oddziału kardiologii interwencyjnej w Szczecinku.

2007.11.01

Oddział Kardiologii Interwencyjnej Ełk;
obecnie Centrum Kardiologii Allenort (KKA)

W listopadzie 2007 roku spółka Kliniki Kardiologii Allenortotworzyła swój pierwszy oddział kardiologii interwencyjnej w Ełku. Był to ówcześnie trzeci w województwie warmińsko-mazurskim oddział o tym profilu i jednocześnie pierwszy prowadzony przez firmę prywatną. W roku 2011 dokonaliśmy dużej rozbudowy oddziału.

Centrum Kardiologii Allenort w Ełku leczy zabiegowo ponad 1750 pacjentów rocznie wykonując szeroki zakres zabiegów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych. Swoim zasięgiem obejmuje opieką populację około 400 000 mieszkańców, w tym także mieszkańców Podlasia.

2006.06.01

Utworzenie spółki holdingowej Allenort Medica

Spółka powstała w 2006 już po uruchomieniu działalności operacyjnej Allenort Kardiologia, w celu stworzenia platformy inwestycyjnej dla realizacji przedsięwzięć medycznych.

2006.04.01

Centrum Kardiologii Anin:
obecnie Centrum Kardiologii Allenort (AK)

W kwietniu 2006 roku Spółka Allenort Kardiologia uruchomiła w Warszawie pierwszy prywatny szpital kardiologiczny na Mazowszu wraz z dużym ambulatorium specjalistycznym. Specjalnością ośrodka są zabiegiablacjizaburzeń rytmu serca, od samego początku funkcjonowania, markę Allenort charakteryzują przede wszystkim wysoki profesjonalizm i jakość wykonywanych usług.