Inwestycje

Grupa Allenort zajmuje się tworzeniem przedsiębiorstw i zarządzaniem przedsiębiorstwami skupiającymi się na działalności medycznej, IT i nowoczesnych technologiach w medycynie.

Kliniki Terapii Allenort
Projekt Neuropsychiatryczny
Grupy Allenort

Celem projektu neuropsychiatrycznego jest stworzenie i uruchomienie pierwszego w Polsce kompleksowego i nowoczesnego systemu opieki neuropsychiatrycznej, opierającego się na sieci ambulatoriów i szpitali neuropsychiatrycznych, z których pierwszy znajduje się na warszawskim Tarchominie.

W pełni profesjonalnie zarządzany projekt zakłada świadczenie usług spełniających najwyższe standardy medyczne, dzięki czemu możliwe będzie sprostanie wzrastającemu w szybkim tempie zapotrzebowaniu społecznemu na leczenie neuropsychiatryczne i terapię psychologiczną. Świadczone w ramach tworzonego systemu opieki neuropsychiatrycznej usługi opierają się na wysokospecjalistycznej diagnostyce i leczeniu psychiatrycznym, terapii psychologicznej i zastosowaniu nowoczesnych technologii w leczeniu neuropsychiatrycznym – neurologicznym i neurochirurgicznym.

Obecnie Grupa Allenort realizuje największe w Polsce Centrum Naukowo-Badawcze z Ośrodkiem Rehabilitacji mózgu i Centrum Neuropsychiatrycznym w modelu miasteczka terapeutycznego w Ciechocinku. W ośrodku będą wdrażane nowoczesne technologie w leczeniu i rehabilitacji neurologicznej a także innowacyjne terapie lecznicze w psychiatrii, neurologii i neurochirurgii. Działalność ambulatoryjna jest prowadzona w ramach przychodni, które zlokalizowane będą na terenie całego kraju.

Allenort zakupił uznaną warszawską przychodnię Psychomedica – jedną z najstarszych warszawskich poradni o profilu psychiatryczno-psychoterapeutycznym, ośrodek z 15-letnią tradycją. Psychomedica zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych oraz wszelkich problemów natury emocjonalnej.

Od początku działa przy nim także Poradnia Leczenia Bezsenności oraz Poradnia Uzależnień. W ośrodku zatrudnieni są wysokiej klasy specjaliści psychiatrzy i psychoterapeuci wywodzący się z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. Dyrektorem medycznym placówki jest dr n. med. Dariusz Wasilewski. Poradnia zlokalizowana jest na Mokotowie przy ul. Nabielaka 6/2.

Logo
W portfelu

Ostoya Homes by Allenort

Ostoya Homes by Allenort to Projekt Grupy Kapitałowej Allenort, polegający na tworzeniu i organizacji systemu opieki geriatrycznej i rehabilitacji poszpitalnej. System ten opiera się przede wszystkim na sieci Medycznych Domów Opieki - domów opieki zorganizowanych w całkowicie nowej formie – z w pełni profesjonalną opieką lekarską i pielęgniarsko-opiekuńczą, spełniającą standardy medyczne.

Unikalną cechą Ostoya Homes jest połączenie zaangażowania lekarzy, pielęgniarek oraz fizjoterapeutów z ciepłą, rodzinną atmosferą. Personel Ostoya, w połączeniu ze wsparciem zewnętrznych specjalistów pozwala na zapewnienie Podopiecznym pełnego zakresu opieki medycznej.

Opieka senioralna i rehabilitacja poszpitalną jest realizowana w ramach obiektów wykończonych w wysokim standardzie, w pełni dostosowanych do wymogów osób starszych i z niepełnosprawnością.

Logo
W portfelu
Logo
W portfelu

Allenort Enterprises

Allenort Enterprises jest częścią Grupy Allenort i Holdingiem prowadzącym działalność inwestycyjną oraz operacyjną działalność biznesową na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Allenort Enterprises zajmuje się tworzeniem przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia w branży medycznej, usługowej i IT.

Logo
W portfelu
Logo
W portfelu

ATAI

Częścią Grupy Allenort jest firma ATAI (Allenort Trading and Investment Company) powołana w celu realizacji projektów w dziedzinie międzynarodowego tradingu. Przedsiębiorstwo realizuje również projekty szpitalne i usługowe poza granicami kraju.

Logo
W portfelu
Logo
W portfelu

Inter Iberica Investments

Działalność Inter Iberica Investments koncentruje się na budowie i obrocie nieruchomościami z przeznaczeniem wypoczynkowym-wakacyjnym zlokalizowanymi w najatrakcyjniejszych regionach Europy południowej.

Logo
W portfelu
Logo
Przedsiębiorstwo sprzedane

Taureco Transportation

Firma logistyczno-transportowa, powołana dla realizacji szerokiego wachlarza usług transportowych, w tym wysokospecjalistycznego transportu. Flota ciężarowa Taureco Transportation jest wyposażona w najnowsze rozwiązania techniczne dostępne na rynku usług transportowych. Firma oferuje swoje usługi w kraju jak również za granicą, na terenie Europy. Z jej usług korzystają przedsiębiorstwa o zróżnicowanej wielkości, działające w różnych branżach i o zdywersyfikowanych potrzebach logistycznych. Taureco Transportation podejmuje wszystkie wyzwania, oferując klientom optymalne rozwiązania.

Logo
Przedsiębiorstwo sprzedane
Logo
Sprzedana 05.2013 inwestorowi prywatnemu

Kliniki Radioneurochirurgii Allenort
Centrum Gamma Knife Allenort, Warszawa

W listopadzie 2010 otwarto pierwsze w Polsce Centrum Gamma Knife. Projekt był realizowany w latach 2009/2010 i polegał na wprowadzeniu do praktyki medycznej metody stereotaktycznej radioneurochirurgii przy użyciu Gamma Knife Perfection™. Technologia bezoperacyjnego leczenia guzów mózgu stała się dostępna dla polskich pacjentów. Koszt utworzenia Centrum wyniósł ponad 30 milionów złotych. Zapewniliśmy także specjalistyczne szkolenie dla polskich lekarzy i techników w ośrodkach zagranicznych.

W roku 2012 spółka zdobyła II nagrodę organizacji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ) w kategorii „Innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia” za realizację projektu Centrum Gamma Knife Allenort w Warszawie. Do chwili obecnej w ośrodku leczonych było ponad 2700 pacjentów z ciężkimi chorobami mózgu.

Logo
Sprzedana 05.2013 inwestorowi prywatnemu

Projekty Kardiologiczne

Największym jak dotąd przedsięwzięciem i osiągnięciem Grupy Allenort było stworzenie ogólnopolskiej sieci klinik kardiologicznych, funkcjonujących w unikalnym na skalę europejską modelu, gdzie pomoc medyczna dla pacjenta zawałowego docierała w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Kliniki Kardiologiczne Allenort swoim zasięgiem obejmowały ponad połowę kraju, dając możliwość kilku milionom Polaków do skorzystania z ich usług.

Logo
Ośrodek kardiologiczny Allenort w Warszawie został sprzedany w 02/2015 do ABC Medicover BU.

Allenort Kardiologia

Warszawa

W kwietniu 2006 roku Allenort Kardiologia uruchomiła w Warszawie pierwszy prywatny szpital kardiologiczny na Mazowszu wraz z dużym ambulatorium specjalistycznym. Od samego początku specjalnością ośrodka były zabiegi ablacji zaburzeń rytmu, początkowo wykonywane dla pacjentów prywatnych a od 2007 roku w ramach kontraktu NFZ. Mały, 10 łóżkowy oddział leczył od 1100 do 1200 pacjentów rocznie. Pod względem ilości jak i zakresu ablacji ośrodek należał do 3-4 najważniejszych ośrodków elektrofizjologicznych w Polsce. Ambulatorium obejmuje opieką kardiologiczną i konsultacjami kardiochirurgicznymi ponad 60 000 pacjentów. Ambulatorium działa wyłącznie na zasadach komercyjnych.

W latach 2011/2012 Allenort prowadził dla Szpitala Praskiego w Warszawie oddział kardiochirurgii. Po rezygnacji Szpitala Praskiego z tej działalności spółka przeniosła kardiochirurgię do Szpitala Medicover w Warszawie. W najnowocześniejszym szpitalu prywatnym w Polsce oddział kardiochirurgii Allenort działa od 2013 roku. Wyróżnia go szeroki zakres wykonywanych operacji i bardzo wysoka jakość medyczna.

Logo
Ośrodek kardiologiczny Allenort w Warszawie został sprzedany w 02/2015 do ABC Medicover BU.
Logo
Ośrodki Kardiologiczne Allenort w Ełku, Kutnie, Iławie, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Płocku i Szczecinku, zostały w 12/2014 sprzedane do Scanmed Multimedis SA.

Kliniki Kardiologii Allenort

Ełk

Allenort uruchomił w listopadzie 2007 roku swój pierwszy oddział kardiologii interwencyjnej w Ełku. Był to ówcześnie trzeci w województwie warmińsko-mazurskim oddział o tym profilu i jednocześnie pierwszy prowadzony przez firmę prywatną. Objął opieką populację około 400 000 mieszkańców (również mieszkańców Podlasia). W roku 2011 Allenort dokonał dużej rozbudowy oddziału. Centrum Kardiologii w Ełku leczy zabiegowo ponad 1750 pacjentów rocznie wykonując szeroki zakres zabiegów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych.

Kutno

Oddział kardiologii interwencyjnej rozpoczął swoją działalność w marcu 2010 roku. Głównym celem działalności było zabezpieczenie potrzeb w zakresie opieki nad pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi. Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie leczyło (do 2014) ponad 500 pacjentów ze świeżym zawałem serca rocznie i obejmuje opieką terytorialną ponad 250 000 mieszkańców województw: łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Iława

W lutym 2011 roku Allenort uruchomił ośrodek kardiologii interwencyjnej zlokalizowany w Iławie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Centrum Kardiologii Allenort obejmuje opieką kardiologiczną populację około 250 000 mieszkańców Warmii. W 2014 roku leczono zabiegowo ponad 1250 pacjentów w tym ośrodku.

Piotrków Trybunalski

W listopadzie 2014 wystartował najmłodszy ośrodek kardiologiczny Allenort w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. Utworzenie i uruchomienie tego ośrodka uzupełnia brakującą lukę w systemie zabezpieczenia województwa łódzkiego w zakresie kardiologii interwencyjnej.

Tomaszów Mazowiecki

W grudniu 2009 roku Allenort uruchomił ośrodek kardiologii interwencyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. Początkowo objął swoim zasięgiem populację ponad 400 000 mieszkańców województwa łódzkiego i był drugim prywatnym oddziałem tego typu w województwie. Centrum Kardiologii Allenort w Tomaszowie Mazowieckim leczyło rocznie ponad 1100 pacjentów z czego pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi stanowią grupę ponad 750 chorych.

Płock

Allenort prowadził działalność w Płocku od 03.2008 do 02.2014. W ciągu pięciu lat zespół lekarzy Allenort wykonał 8826 procedury, w tym leczył ponad 3000 pacjentów z zawałem serca, wykonał ponad 2000 planowych angioplastyk wieńcowych i ponad 3750 koronarografii. Doświadczeni lekarze Allenortu wyszkolili kardiologów z Płocka, którzy obecnie samodzielnie prowadzą tą działalność.

Szczecinek

Allenort wybudował oddział kardiologii we własnym obiekcie szpitalnym i rozpoczął działalność medyczną w 04.2009 roku. Centrum Kardiologii Allenort w województwie zachodniopomorskim obejmowało opieką również mieszkańców przyległej strefy województw pomorskiego i wielkopolskiego, w sumie populację 350 000 osób. Bardzo prężnie działający ośrodek leczy rocznie ponad 1200 pacjentów.

Logo
Ośrodki Kardiologiczne Allenort w Ełku, Kutnie, Iławie, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Płocku i Szczecinku, zostały w 12/2014 sprzedane do Scanmed Multimedis SA.