Kliniki Terapii Allenort
Rewolucja w
polskiej psychiatrii

Kliniki Terapii Allenort to najnowocześniejszy projektu z zakresu zdrowia psychicznego, zakładający świadczenie usług spełniających najwyższe standardy medyczne, dzięki czemu możliwe będzie sprostanie wzrastającemu w szybkim tempie zapotrzebowaniu społecznemu na leczenie psychiatryczne i terapię psychologiczną.

Logo

Po spektakularnym sukcesie projektu kardiologicznego Allenort podjęła decyzję o zrewolucjonizowaniu polskiej psychiatrii.

Świadczone w ramach tworzonego systemu opieki neuropsychiatrycznej usługi opierają się na wysokospecjalistycznej diagnostyce i leczeniu psychiatrycznym, terapii psychologicznej i zastosowaniu nowoczesnych technologii w leczeniu neurologicznym i neurochirurgicznym.

Oprócz sieci placówek ambulatoryjnych, do dyspozycji pacjentów, zostanie oddany ośrodek leczenia stacjonarnego—nowoczesny Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne zlokalizowane na warszawskim Tarchominie oraz Neurocentrum 3N i Centrum Rehabilitacji Neuropsychiatrycznej.

Szpital i Centrum Diagnostyczne to pierwsza w Polsce, prywatna, kompleksowa, na tak szeroką skalę oferta stacjonarnej pomocy medycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadcząca całodobową opiekę szpitalną dla wszystkich pacjentów—bez względu na rozpoznanie i aktualny stan psychiczny. Opiekę medyczną na najwyższym poziomie, zapewnia doświadczony Zespół specjalistów, pracujący pod merytorycznym nadzorem uznanych autorytetów polskiej psychiatrii.

Obecnie w naszej sieci oprócz Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego znajdują się cztery warszawskie poradnie o profilu psychiatryczno-psychologicznym (poniżej).

Nasze działania opierają się o idee społecznej odpowiedzialności biznesu – współpracujemy z organizacjami pozarządowymi np. Stowarzyszeniem aktywnie przeciwko depresji, a swoje przedsięwzięcia wspieramy konsultacjami społecznymi. Zapewniamy nową jakość w psychiatrii na każdym etapie leczenia.

library_booksMedia o nas linkklinikiallenort.pl

Kliniki Terapii Allenort
Psychomedica
ul. Nabielaka 6 lok. 2
Warszawa

linkpsychomedica.pl

Kliniki Terapii Allenort
Inversa
ul. Bukowińskiej 26B
Warszawa

linkinversa.com.pl

Kliniki Terapii Allenort
ProPsyche
ul. Dygasińskiego 18
Warszawa

linkpropsyche.pl

Kliniki Terapii Allenort
ProPsyche Junior
ul. Sieleckiej 22 lok. 11
Warszawa

linkpropsyche.pl/junior